CORONA COVİD 19 VİRÜS SALGININ VE OLASI VİRÜS SALGINLARININ ÖNLENEBİLMESİ AMACI İLE


UB 20 O8 Aktif Oksijen Solüsyonu;
Basta Corona Covid 19 olmak üzere, tüm salgın hastalıklarda elde ettiğimiz bilgi ve bulguların bilimsel , klinik ve laboratuar çalışmalarında etkilerinin tespit edilebilmesi için Sn Devletimizin ilgili kurumlarından teknik yardım ve alaka bekliyoruz. Bilim insanlarımızın geliştirmiş olduğu yüksek teknolojiye haiz özel jeneratörülerde İzotonik solüsyon içerisinde bulunan, Oksijen atomlarının Ultra Viole ışınım altında, elektroliz edilerek birleştirilmesi ile elde edilir. Birleştirilen Oksijen molekülleri frekans jeneratörlerinde indüklenerek aktifliği arttırılır. UB 20 ( O8 ) Normal atmosferik oksijenden ( O2 ) ve ozondan ( 03 ) çok daha yüksek bir enerji formuna sahiptir . Süper güçlü bir okside edici ajandır. UB 20 ( O8 ) aktif oksijen solüsyonu doğal biosit formunda , binlerce klor molekülüne eşdeğerdir ve virüslere karşı çok kuvvetli ve hızlı öldürme kapasitesine sahiptir. İyonize edilmiş oksijen atomları serbest halde bulunan / hücre duvarına yapışık olan / hücreye enfekte olmuş olan / lezyon oluşturmuş olan , objeler üzerinde bulunan , havada asılı duran tüm virüs ve patojenleri çok süratli bir şekilde okside ederek öldürür . Oksijenin biosit sıvı içerisinde sekiz moleküllü ve aktif anyonik bir formudur.

İçeriğinde bulunan aktif anyonik oksijen atomları ve organik bileşimleri sayesinde İnsanları ve hayvanları enfekte eden tüm virüsler, bakteriler , mantarlar , basiller , mikoplazmalar , koksidiye parezitler , hemotatlar , DNA ‘sı izoleli her türlü Patojenler üzerinde çok güçlü okside ederek öldürme etkisi bulunan , vücudun oksijen dengesini rehabilite eden , akciğerlerdeki nefes alma güçlüğüne karşı çok hızlı bir şekilde etki eden ve bilinen bütün virüs bazlı enfeksiyonlarda şok etkiye sahip büyük yararını gördüğümüz bu solüsyonumuzun, Corona Covid 19 ve mutasyonlarına da karşı verilen mücadelede büyük yarar sağlayacağını biliyoruz.

Özellikle havada ve eşyalar üzerinde bulunan tüm virüs ve patojenleri de etkili bir biçimde öldürürken, solunan havanın kalitesini arttıran bu solüsyonumuzun dezenfektan amaçlı olarak kullanıldığında salgının yayılmasını çok süratli ve etkili bir şekilde keseceğinden eminiz .

Amacımız insana bu kadar kolay enfekte olabilen bu virüsü ve bunun gibi olası diğer virüsleri de, su bazlı aktif oksijen solüsyonumuz ile dünya üzerinden sonsuza kadar imha edebilmektir.

Bütün dünyanın umudu olabilecek gelişmeler kaydetmeyi umud ederken, hiçbir din, dil, ırk ayırt etmeden Corona hastalarına bu kadim milletin şefkatli eli bütün milletlere uzanacaktır elbet .

Bizler bu solüsyonu yıllardır süren sudan hidrojen gazını elde etme çalışmalarımızda ve özellikle kanalizasyon ve atık suların içerisinde bulunan bakteri ve virüsleri okside ederek öldürmek ve zehirli atıkları yok etmek için laboratuar çalışmalarında elde etmiştik. 1 ton suya uyguladığımız saf 100ml O8 sıvısı sudaki bütün patojenleri öldürebilmektedir. Zaman içerisinde geliştirdiğimiz bu sıvı formdaki aktif oksijenin insanları ve hayvanları enfekte eden dünya üzerindeki bütün virüs ve bakterilere karşıda çok etkili olduğunu tespit ettik. Geçtiğimiz dönemlerde 500 ün üzerinde gönüllü bir çok arkadaşımız üzerinde yaptığımız uygulamalarda mevsimsel nezlelerde, çeşitli kronik grip vakalarında, zature ve koah hastalıklarında , kullanılmaya başlandığı dakikalardan itibaren çok etkili bir şekilde belirtileri ve rahatsızlıkları geçirdiği, ateşli vakalarda ateşi hemen düşürdüğü , kronik öksürük ve balgam şikayetlerini ortadan kaldırdığını tespit etmiştik. Ancak bir ilaç firması olmadığımızdan dolayı ve diğer işlerimizin yoğunluğundan dolayı bu ürünlerin ticari faaliyetlerine girmemiştik.

Mart ayı başında araştırmalarımızı yoğunlaştırarak, sonuçların virüsle mücadelede olumlu olduğunu tespit ettiğimizde 30.03.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığına ve Ankara Sağlık İl Müdürlüğüne resmi dilekçelerimizi vererek başvurularımızı yaptık .

Başımıza gelen bu musibetin çözümü için , Başta Corona Covid 19 virüsü dahil olmak üzere bilinen bütün patojenlere ve mutasyona uğramış olan bütün virüslere ve yakın bir gelecekte karşımıza çıkacağını düşündüğümüz daha büyük felaketlere ve salgınlara karşı şifa olacağını bildiğimiz UB 20 O8 solüsyonumuzun klinik ve laboratuar çalışmaları hızla devam etmektedir.

Havalandırma ve dezenfektan grubu ürünlerimizin ruhsat çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, ilaç ve sağlık grubu ürünlerimizin çalışmaları devam etmektedir.

Bütün bilim insanlarımızı , sağlık görevlilerimizi , tıp uzmanlarımızı , bürokratlarımızı ve devlet görevlilerimizi izotonik sudan elde ettiğimiz sekiz oksijen moleküllü süper oksidan doğal biosit olan bu solüsyonun hızlı ve emin bir şekilde etkilerinin devletimizin bilgisi ve olanakları dahilinde test edilerek en hızlı bir şekilde başta bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve dünya genelinde ihtiyaç sahibi ülkelere yardımcı olabilmek amacı ile üretilebilir seviyeye getirilmesi için insanlık adına yardıma çağırıyoruz.

İnsan ırkının geleceğinin çökmek üzere olduğu , binlerce insanın öldüğü , milyonlarca insanın pençesine yakalandığı, bütün kutsal hanelerimizin, okullarımızın boşaltılmak zorunda kalındığı, fabrikalarımızın, sanayi tesislerimizin, gıda tesislerimizin yakın bir gelecekte faaliyetlerini durdurmak zorunda kalarak açlık, susuzluk gibi temel insani ihtiyaçların temin edilmesinin güç bir hal alacağı, sosyal ve psikolojik etkilerinin çok daha büyük facialara sebep olacağını gördüğümüz bu belaya karşı bütün insanlık adına savaşının verilmesi amacı ile devletimizin ve milletimizin yanındayız .

Bu konuda resmi ve hukuki prosedürlerin , tıbbi ve ilmi çalışmaların hızlanması adına Sağlık Bakanlığımızdan bize gerekli mevzuatlarda yol göstermesini rica ederken , zaten her daim çok hassas bir şekilde ülke ve halkımız menfaatine büyük adımlar atan Cumhurbaşkanlığımız makamından da gerekli düzenlemelerin hızlandırılması adına yardım talep ediyoruz.

Biz birlikte Türkiye’yiz, halkımızın , Devletimizin yanındayız.

Saygılarımızla
Baynova Teknoloji A.Ş.