Sağlık Bakanlığı Dilekçe

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Dilekçe

Virüslere Karşı Biyodisal Laboratuar Sonuçları

Mikrobiyolojik Analiz Raporu

Adenovirüs Tip 5

Poliovirüs Tip 1

Murine Norovirüs

E.Coli

E.Hirae

P.aeruginosa

S.auresus

Msds Disinfection UB20o8 Sds

Mogeyl Deney Raporu

Medikal Ve Sağlık Raporları

Adenovirüs Tip5 Analiz Raporu

ASPERGİLLUS BRASİLİENSİS Analiz

CONDİDA ALBİCANS Analiz raporu

E Coli Analiz Raporu

E. HİRAE Analiz raporu

Fizyokimyasal Analiz Raporları

Mikrobiyolojik Analiz Raporları

Murine Norovirüs Analiz Raporu

P AERUGİNOSA Analiz raporu

POLİOVİRÜS TİP 1 ANALİZ RAPORU

POLİOVİRÜS TİP 1 ANALİZ RAPORU

S. AUREUS ANALİZ RAPORU

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Jods A Biocidal Active Anionic H2O8 Oxygen

Harvard University A Biocidal Active Anionic H2O8 Oxygen