Sağlık Bakanlığı Dilekçe

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Dilekçe

Virüslere Karşı Biyodisal Laboratuar Sonuçları

Mikrobiyolojik Analiz Raporu

Adenovirüs Tip 5

Poliovirüs Tip 1

Murine Norovirüs

E.Coli

E.Hirae

P.aeruginosa

S.auresus

Msds Disinfection UB20o8 Sds

Mogeyl Deney Raporu

Ordu Devlet Hastanesi Başhekim Gözlem Raporu

Medikal Ve Sağlık Raporları

Adenovirüs Tip5 Analiz Raporu

ASPERGİLLUS BRASİLİENSİS Analiz

CONDİDA ALBİCANS Analiz raporu

E Coli Analiz Raporu

E. HİRAE Analiz raporu

Fizyokimyasal Analiz Raporları

Mikrobiyolojik Analiz Raporları

Murine Norovirüs Analiz Raporu

P AERUGİNOSA Analiz raporu

POLİOVİRÜS TİP 1 ANALİZ RAPORU

POLİOVİRÜS TİP 1 ANALİZ RAPORU

S. AUREUS ANALİZ RAPORU

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü