Sıkça sorulan sorular

 

Evet , Corona Covid 19 başta olmak üzere bütün salgın hastalıklarda güvenle kullanılabilecek , virüsün etkilerini çok hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırmaya yardımcı olan tedavi desteğidir.
Evet , solunum yolu ile uygulandığında dakikalar içerisinde nefes kalitesini arttırmaya başlar. Virüs etkisi ile oluşmuş akciğerlerde oluşan lezyonları çok etkili bir şekilde tedavi ederken , içeriğindeki yüksek miktarda ki oksijen sayesinde vücut için gerekli hayati oksijen seviyesini yükseltir.
Solunum yolu ve destekleyici olarak dil altı / rektal / serum uygulaması ile birlikte kullanıldığında virüs etkisi ile oluşan boğularak ölüme sebebiyet veren unsurları çok süratli bir şekilde ortadan kaldırarak hastanın hayatını devam etmesinde büyük katkı sağlar . Kandaki oksijen seviyesini çok hızlı bir şekilde maksimuma çıkararak oksijen yetersizliğinden dolayı hayati organlarda oluşabilecek riskleri süratli bir şekilde ortadan kaldırır . Bu güne kadar gönüllüler üzerinde yapılan uygulamalarda hiçbir hasta hayatını kaybetmemiştir ve çok süratli bir şekilde sağlığına kavuşmuştur.
Evet , yapısındaki biosit özellikli etken maddeler ve aktif anyonik oksijen atomları lezyon oluşturan hücre duvarlarına yapışık / hücre içine enfekte bütün patojenleri çok süratli bir şekilde okside ederken , vücudun tedavi sistemini aktive ederek oluşmuş lezyonların kısa sürede ortadan kaldırılmasını sağlar .
Hayır , kesinlikle değildir . Aşılardan oluşabilecek yan etkileri de barındırmaz . Vücudun savunma sisteminin üretmiş olduğu en etkili savunma enzimi olan doğal biosit ve aktif anyonik oksijen atomları içeren dahili ve harici kullanılabilen organik bir solüsyon formudur .
Vücudun savunma sisteminin üretmiş olduğu doğal biosit ve oksijenden oluştuğu için herhangi bir yan etkisi gözlemlenmemiştir.
Solunum yoluyla alınmaya başlandığında , solunum yollarında bulunan ve akciğerlere yerleşerek lezyon oluşturan bütün patojenleri okside ederek öldürmeye başlar , içeriğindeki bol oksijen sayesinde vücudun ihtiyacı olan oksijeni akciğerler vasıtası ile organlara ulaştırır . Sıvı şeklinde alındığında hızla kana karışarak , kandaki oksijen seviyesini yükseltirken , organlara yerleşmiş olan bütün patojenleri okside eder. Bu sayede hastanın hayatta kalmasına büyük fayda sağlayarak , zaman içerisinde iyileşmesine olanak sağlar .
Evet , hastalığın her safhasında güvenle kullanılabilir . Etki süresi çok çabuk ve hızlıdır. Yaşamsal fonksiyonları hızlı bir şekilde normale döndürür .
Evet , vücudun bağışıklık sistemi tarafından da üretilen enzimlerin , aktif anyonik oksijen atomları sayesinde güçlendirilmiş halidir. Tamamen organiktir.
Evet , suyun değişik protokoller ile bol oksijenli , doğal biosit haline dönüştürülmüş şeklidir.
Evet , soluma ve sıvı formunun birlikte alınmaya başladığı ilk anlardan itibaren etkisini derhal gösterir . Burun akıntısını keserken , ateşi düşürür , soluma kalitesini arttırır , vücudun savunma sistemini ve bağışıklık sistemini aktive eder .
Evet , özellikle soluma yolu ile alındığında patojenlerin sebep olduğu kronik öksürüğü hızlı bir şekilde kesmeye başlar .
İçeriğinde bulunan oksijen hızlı bir şekilde kana ve kan yolu ile diğer organlara taşınarak , organların hayati ihtiyacı olan oksijeni temin eder . Kronik hastalarda hastanın hayatta kalma şansını arttırır . Zaman içerisinde metabolizmaya olumlu yönde etki ederek , hücre yenilenmesinde , vücudun yaşamsal fonksiyonlarının rehabilitasyonunda , bağışıklık sisteminin güçlenmesinde , solunan havadan gıda ve içeceklerden vücuda yerleşen toksinleri okside etmesinde aktif rol alarak onlarca faydası oluşur.
Hayır , O8 kalıntı bırakmaz , okside ederek öldürdüğü patojenler ve ağır metaller kan yolu ile taşınarak vücuttan dışarı atılır .
Evet , kan yolu ile taşınarak , vücutta zaman içerisinde biriken toksik maddeleri , ağır metalleri okside ederek parçalar , parçalanan maddeler elimine edilerek boşaltım sistemi tarafından dışarı atılır .
Hayır , zaten vücut tarafından da üretilen bir enzim olduğu için vücuda zarar vermez , içeriğindeki ihtiyaç fazlası oksijen Süperoksit dismutaz, katalaz, dehid- rogenaz, glutatyon peroksidaz enzimleri O8 ile aktive olduğundan organizmayı serbest oksijen radikallerinden korumaktadır .
Enzimler tarafından vücuttan atılır .
Evet , enfekte olmuş hastaları hızlı bir şekilde tedavi ederken , Koruma amaçlı kullanan kişiler virüslere maruz kalsalar bile çok hızlı bir şekilde tedaviye cevap verir . Bu sayede hastalığın insanlar vasıtası ile yayılmasının önüne geçilebileceği gibi , dezenfektan olarak kullanıldığında ortamda ve havada asılı bulunan , sulara karışmış olan bütün bakteri ve virüsleri saniyeler içerisinde yok ederek hastalığın yayılmasına müsaade etmez .
Evet , İnsan , hayvan ve bitkiler gibi çok hücreli canlılara zarar vermeden bütün mikroorganizmaları saniyeler içerisinde okside ederek öldüren dünyadaki en güçlü doğal biosit formudur.
Evet , labortauar çalışmalarında bu ispatlanmıştır. Bütün patojen çeşitlerinde şok öldürme gücüne sahiptir.
Hayır , zaten vücut tarafından da üretilen doğal bir enzim olduğu için herhangi bir zarar vermesi söz konusu değildir.
Hayır , tam tersi açık yaralarda ve yumuşak dokularda bulunan zedelenmelerin hızlı ve süratli bir şekilde vücut tarafından tedavi edilmesine olanak sağlar
Evet , yaralara yerleşen bütün mikroorganizmaları saniyeler içerisinde öldürürken , içeriğindeki bol oksijen sayesinde yaraların ve zedelenmelerin hızlı bir şekilde iyileşmesine olanak sağlar .
Evet , oluşması muhtemel lezyonların önüne geçmesi , tahrip olmuş hücrelerin yenilenmesine olanak sağlaması , ağrı , acı hissi vermemesi gibi sebeplerden dolayı kullanılabilecek en etkili su bazlı solüsyonlardan biridir . PH seviyesi buna müsaade etmektedir.
Olumsuz bir etkisi olmaz , hatta tam tersi göz yolu ile bulunan patojenlerin de temizlenmesini sağlar .
Hayır tam tersi , deri dokusuna uyumlu PH seviyesi sayesinde zararı olmadığı gibi , uygun dozlarda kullanıldığında doku yenilenmesine fayda sağlayarak yaşlanma etkilerini geciktirir .
Vücut tarafından da üretilen doğal bir biosittir. Tedavi ve bakım amaçlı kullanılabilir organik bir solüsyondur.
Evet , uygun dozlarda suya karıştırılarak içilebilir .
Evet ,doku uyumludur . Su ile seyreltilerek kullanıldığında hijyen sağladığı gibi , hücre yenilenmesinde aktif rol alarak yaşlanma belirtililerini geciktirebilir.
Evet , elimize ulaşan ilk bulgular umut vaadetmektedir. İlerleyen süreçlerde laboratuar ve klinik çalışmalarda etkileri araştırılmaya devam edilecektir.
Evet , patojen tabanlı bütün solunum yolu rahatsızlıklarında çok etkilidir.
Hücre yenilenmesinde oksijenin büyük bir etkisi olduğu bilinen bir gerçektir. O8 de de bulunan aktif oksijen atomlarının bu etkinin oluşmasına katkı sağlayacağı yönünde klinik ve laboratuar çalışmalarına devam edilecektir.
Hücre yenilenmesinde oksijenin büyük bir etkisi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu etkinin uygun dozlarda kullanılacak , O8 de de bulunan aktif oksijen atomlarının bu etkinin oluşmasına katkı sağlayacağı yönünde klinik ve laboratuar çalışmalarına devam edilecektir.
Evet , içeriğindeki aktif oksijen vücudun savunma ve tedavi sistemini , aktive ettiğinden ve dolaşım sistemini rehabilite ederek organlara bol miktarda oksijen taşıdığından dolayı yorgunluk belirtilerini hızlı bir şekilde giderir.
Evet , aktif oksijen ihtiva eden doğal biosit ‘in vücut direncini arttırdığı gözlemlenmiştir.
Evet , aktif oksijen ihtiva eden doğal biosit ‘in dolaşım bozukluklarını giderdiği , vücut direncini arttırdığı dikkat eksikliği ve odaklanma problemi yaşayan kişilerde bu sorunların giderilmesinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir.
Evet , aktif oksijen ihtiva eden doğal biosit ‘in vücudun bağışıklık sistemini olumlu yönde aktive ettiği gözlemlenmiştir.
Evet , aktif oksijen ihtiva eden doğal biosit ‘in görme yetisinde olumlu yönde etkileri olduğu gözlemlenmiştir.
Evet , diabet ve şeker hastalarında olumsuz bir etkisi gözlemlenmemiştir.
Evet , kesinlikle . Özellikle üst solunum yollarında ve akciğerlerde oluşan rahatsızlıklarda çok süratli ve etkin bir şekilde olumlu etkileri vardır .
Evet , haricen sürülerek ve dahilen sıvı şeklinde alındığında buralara yerleşen bakteri , küf , mantar vs patojenleri öldürür .
Evet , kesin ve etkilidir .
Evet , kesin ve etkilidir.
Evet , içme suyuna karıştıracağınız uygun dozlar , sudaki bütün mikroorganizmaları hızlı ve kesin bir şekilde okside ederek öldürür , steril bir hale getirir
Evet , uygun dozlarda kullanıldığında cilde zarar vermeden havuz sularında bakteri ve mikroorganizmaların tamamını kesin ve etkili bir şekilde okside ederek öldürür .
Buharlama sistemi ile merkezi havalandırma sistemine adapte edildiğinde , havalandırma kanalları ve filtrelerinde biriken mikroorganizmaları okside ederek öldürür , buralarda tekrar üremelerine müsaade etmez . Hastane , Avm , Plaza , Sinema , Fabrika , Marketler vs gibi havalandırılan alanlardaki bütün mikroorganizmaları okside ederek , hava yolu ile yayılan salgın hastalıkların önüne geçer . Havaya vereceği kararsız oksijen atomları sayesinde daha kaliteli ve bol oksijen solunumunu sağlayarak solunum kalitesini arttırır .
Evet , buralarda üremesi ve yerleşmesi muhtemel bütün mikroorganizmaları kesin ve etkili bir şekilde öldürür . Önemli uyarı : Oksitleme potansiyeli yüksek olduğundan metal eşyalar üzerinde korozotif etki oluşturabilir.
Evet , bitkiye zarar vermeden toprakta bulunan mineralleri oksitleyerek bitki köklerinin bu mineralleri emebilmesini kolaylaştırır .
Evet , yıkama suyuna ilave edildiğinde bitki ve sebze üzerlerine yerleşmiş bütün bakteri mantar küf vs saniyeler içerisinde öldürerek hijyen sağlar . Önemli Uyarı ; Oksitleme potansiyeli yüksek olduğundan , yıkanan sebze ve meyvelerin kısa sürede tüketilmesi gereklidir
Evet , bu alanlara ve suda yerleşmeye ve üremeye çalışan bütün mikroorganizmaları okside ederek öldürür . Çevreye pis kokuların yayılmasının önüne geçer .
Evet , doğal hayatı ve göl / deniz canlılarını tehlikeye sokan bakteri , mantar vs mikroorganizmaların üremesine engel olurken , bunlardan mütevellit oluşan kötü kokuların giderilmesini sağlar .
Evet , içme sularına katılacak uygun dozajlama sayesinde patojen kaynaklı hastalıkların önüne geçilerek , ölüm oranlarını düşürdüğü gibi daha sağlıklı ve kaliteli hayvansal ürünlerin üretilmesini sağlar .
Evet , evcil hayvanların deri ve kürklerine yerleşen parazitleri , mantar vs bakterileri , hayvan dostlarımıza zarar vermeden temizleyerek , hem onların hemde bizlerin daha hijyenik koşullarda yaşamamıza olanak sağlar
Evet , ama beyaz renkli çamaşırlarda hijyen için kullanılması tavsiye edilir . renkli çamaşırlarda yüksek oksitleme özelliğinden dolayı renklerin soluklaşmasına sebebiyet verebilir.
Evet , oksitleme kabiliyeti çok yüksektir. Bu tür ihtiyaç olan alanlarda güvenli bir şekilde kullanılabilir .
Evet , oksitleme kabiliyeti çok yüksektir. Ayrıştırma ve saflaştırma gerektiren korozyona tabi tutulmak istenen madenlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir .