UB20 O8 , Ultra Biosit
Enzimli H2O8 Oktaoksidan
Solüsyonu

Tüm Coronal hastalıklar COVİD 19 dahil aşı , antibiyotik vs gerektirmeden vücuda enfekte olan bütün patojenleri öldürürek , patojenlerin ölü hücre atıklarından vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından antikor üretmesini sağlayarak tüm virüs ve bakteri bazlı hastalıklara karşı vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Vücut tarafından da üretilen bir enzim olduğu için oksititesi yoktur. Anyonik aktif oksijen atomları sayesinde bütün patojenleri okside ederken , zayıf asidik özelliği sayesinde tahriş edici özelliği ve insan sağlığına zararı olmayan en geniş ve en etkili spektrumu olan şok etkili oktaoksidan oksijenli su bazlı doğal biosittir.

İçeriğinde bulunan Anyonik aktif oksijen atomları solunum / dil altı / serum / rektal yoldan dahilen alındığında bir yanda çok hızlı bir şekilde kandaki oksijen seviyesini yükselterek vücudun ihtiyacı olan oksijen seviyesini risk seviyesinin üzerine taşırken diğer yanda da enfekte olmuş patojenleri şok etkisi ile okside ederek öldürmeye başlar. Solunum yolu ile verilen UB20O8 anyonik aktif aktif oksijen atomları saniyeler içerisinde COVİD 19 kaynaklı ciğerlerde oluşan lezyonlardaki patojenleri öldürmeye başlarken, hastanın solunum kalitesini çok süratli bir şekilde rehabilite ederek , hastanın boğularak ölme riskinin hızlı bir şekilde ortadan kalkmasına yardımcı olur. İnsan vücudunda bağışıklık sistemini stimüle eden, analjezik, antihipoksik, detoksik ve antimikrobiyal özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler sonucunda UB 20 O8 periodontal doku yıkımını önlerken , iyileşme sürecini hızlı bir şekilde etkiler .

UB 20 O8;

 • Dolaşımdaki oksijenin taşınmasına yardımcı olurken , kandaki oksijen seviyesini maksimuma çıkararak enfekte virüs ve bakterilerin çoğalmasına müsaade etmez . Süperoksit dismutaz, katalaz, dehid- rogenaz, glutatyon peroksidaz enzimleri O8 ile aktive olmaktadır. Bu enzimler organizmayı serbest oksijen radikallerinden korumaktadır.
 • Hücredeki ribozom ve mitokondri miktarını arttırarak protein sentezini arttırmaktadır.
 • UB 20 O8 tedavisinin hedefleri; Patojenlerin elimine edilmesi, oksijen metabolizmasının restorasyonu , yaşamsal döngünün hızlanması, humoral antioksidan sistemin stimülasyonu, immün sistemin aktivasyonudur.

UB20 O8 Nedir?

İnsan vücudunda, çeşitli mikroorganizmalara karşı enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemimizin omurgasını oluşturan fagostik hücrelerin sentezleyerek , vücudu korumak ve iyileştirmek için tüm memelilerde beyaz kan hücreleri tarafından doğal olarak üretilen enzimlerin anyonik aktif oksijen atomlarına sahip olan H2O8 ile çok güçlendirilmiş halidir. Şok etkiye sahiptir.

Su bazlı bir solüsyon olup etken maddelerinin başında etkinliği arttırılmış anyonik aktif 8 atomlu oksijen vardır.

UB20O8 mikroorganizmalara karşı savaşta geliştirilmiş , en güvenilir, en doğal ve en güçlü koruyucudur. Etkisi kesin ve hızlıdır. Etkinliği laboratuvar çalışmalarında ve değişik klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır.

Anyonik aktif oksijen atomları ile etkinliği arttırılmış doğal bir enzim olduğundan yan etkisi tespit edilmemiş olan , Corona Covid 19 dahil mutasyona uğramış tüm virüs ve bakteri tabanlı hastalıklara karşı geliştirilmiş dünyadaki en hızlı ve güçlü aktif oksijen molekülüne sahip organik enzimdir. Etkinliği çok yüksektir , tedavi amaçlı kullanılmaya başlandığı ilk andan itibaren etkisini gösterir. Vücuda enfekte olan patojenler milisaniyeler içerisinde UB20O8 tarafından okside edilmeye başlanarak Oksidatif Patlama ile öldürülür, ölü virüsler fagasitoz işlemi ile akyuvarlar tarafından yutulur .

Dezenfektan formu dünyadaki bilinen ve etkinliği tespit edilmiş toksititesi olmayan en iyi dezenfektanlardan yüz kata yakın daha etkilidir. Bütün virüs , bakteri , küf ve mantarları Yüksek Redoks Potansiyeli ( ORP ) ile mikroorganizmaların atomlarından elektron kopartarak hücre duvar yapısından DNA’sına kadar tüm yaşamsal bölümlere etki edip saniyeler içerisinde okside ederek öldürür .

Dünyadaki en güçlü dirence sahip virüs ve mikroorganizmalar da dahil oluşturdukları Biyofilm tabakasını Eradike ederken , Biyofilm altında uyku formunda bulunan tüm gizlenmiş patojenleri okside ederek öldürür , yeni lezyonların oluşumuna izin vermediği gibi , vücudun doku iyileşmesinden sorumlu Fibroblast ve Keratinositlerini akciğer lezyonları da dahil tedavi etmesini sağlar .

Ayrıca vücut da bulunan kanserojen maddeleri okside ederek parçalar, teknolojik ve organik maddelere nüfus ederek etkisiz hale getirir .

UB20O8 Antiviral ve Antibakteriyal olup full spektrum tam koruma sağlar . Alkol , Antibiyotik , Kortizon vs türü hiçbir kimyasal içermeyen tamamen organik , doğal su kadar güvenli Nötr PH , doku uyumlu fizyolojik molekül formundadır . Doğal ve fizyolojik formülü sayesinde irritasyon yapmaz , alerjenik değildir , toksik değildir .

UB20O8 ayrıca Antihistamik , Antipruritik ve Antienflamatuar etkiye sahip olduğundan , yara ve yanık tedavilerinde de güvenle kullanılabilir . Kızarıklık , kaşıntı , ağrı gibi septomları azaltır , alerjik reaksiyon , yanma , batma ve acı hissi oluşturmaz .

Kalıntı problemi yoktur , vücuda enfekte olmuş bütün virüs , bakteri vs enfeksiyon tedavilerinde dahilen kullanıldığı gibi , açık yaralar da dahil tüm vücudunuzda , havadaki ve yüzeylerde ki patojenlerin öldürülmesinde dezenfektan olarak güvenle kullanabilirsiniz .

İnsan sağlığına, hayvanlara, bitkilere ( çok hücreli canlılara ) zarar vermez.

Sisleme yöntemi ile kullanıldığında civardaki ve havada asılı kalan mikroorganizmaların tamamını okside ederek öldürür iken , içeriğindeki anyonik aktif oksijen atomları sayesinde solunum yolu ile alınan hava kalitesini yükseltir. Özellikle havalandırma sistemlerine uygulandığında ortamda bulunan bakteri ve virüsleri şok etkisi ile okside ederken , bunlara bağlı mevsimsel veya salgın hastalıkların oluşmasına müsaade etmez.

Bütün virüs ve bakteri tabanlı hastalıklarda ve salgınlarda patojenlere karşı hem dahili ( vücud içi ) hem de harici kullanılabilir.

Oksijenin biosit sıvı içerisindeki sekiz moleküllü ve aktif anyonik aktif bir formudur.

UB 20 O8 Nasıl Üretilir?

İzotonik solüsyonun yüksek teknolojiye haiz özel jeneratörülerde Corona Discharge yöntemi ile elektroliz edilirken Ultra Viole ışınım altında , oksijen atomlarının birleştirilmesi ile elde edilir . Birleştirilen Oksijen molekülleri frekans jeneratörlerinde indüklenerek aktifliği arttırılır . Çok yüksek frekans uygulanarak Yüksek Redoks Potansiyeli ( ORP ) özelliği kazandırılan UB 20 ( O8 ) Normal atmosferik oksijenden ( O2 ) ve ozondan ( 03 ) çok daha yüksek bir enerji formuna sahiptir .

UB 20 O8 Nasıl Etki Eder ?

Süper güçlü bir okside edici ajandır. UB 20 ( O8 ) aktif oksijen solüsyonu, binlerce klor molekülüne eşdeğerdir ve virüslere karşı çok kuvvetli ve hızlı öldürme kapasitesine sahiptir. İyonize edilmiş oksijen atomları serbest halde bulunan / hücre duvarına yapışık olan / hücreye enfekte olmuş olan / hücre içerisine gizlenerek uyku modunda olan / lezyon oluşturmuş olan, objeler üzerinde bulunan, havada asılı duran tüm virüs ve patojenleri çok süratli bir şekilde okside ederek öldürür. Oksijenin biosit içerisinde sekiz moleküllü ve aktif anyonik aktif su bazlı bir formudur.

UB 20 O8 in Etkileri

 • İnsan vücudu style="font-size:23px;"nda bağışıklık sistemini stimüle eden, analjezik, antihipoksik, detoksik ve antimikrobiyal özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler sonucunda UB 20 O8 periodontal doku yıkımını önlerken , iyileşme sürecini hızlı bir şekilde etkiler .
 • Ürün kullanıldığı zaman zincirleme reaksiyon ile serbest radikal ve patojenleri çok hızlı bir şekilde okside eder . Böylece Patojenlerin DNA ve RNA sentezinin enzimini bozar . Her türlü PH ortamında etkilidir.
 • UB 20 O8 antimikrobiyal olarak bakteri, mantar ve virüslere karşı şok etkilidir. Bu etki mikrobiyal hücrelere karşı selektif olup, insandaki hücrelere zarar vermemektedir.
 • Antibiyotiklere dirençli bakteri türlerinin tamamını öldürebilmektedir.
 • UB 20 O8 hücresel ve humoral bağışıklık sistemi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.
 • UB 20 O8 dolaşımdaki oksijenin taşınmasına yardımcı olurken , kan daki oksijen seviyesini maksimuma çıkararak enfekte virüs ve bakterilerin çoğalmasına müsaade etmez . Süperoksit dismutaz, katalaz, dehidrogenaz, glutatyon peroksidaz enzimleri O8 ile aktive olmaktadır. Bu enzimler organizmayı serbest oksijen radikallerinden korumaktadır.
 • Hücredeki ribozom ve mitokondri miktarını arttırarak protein sentezini arttırmaktadır.
 • UB 20 O8 tedavisinin hedefleri; patojenlerin elimine edilmesi, oksijen metabolizmasının restorasyonu , yaşamsal döngünün hızlanması, humoral antioksidan sistemin stimülasyonu, immün sistemin aktivasyonudur.
 • Etkisi 15 dakikada tüm vücutta görülmeye başlar , ilk alındığı andan itibaren vücuda enfekte olan bütün virüs , bakteri ve bunun gibi patojenleri çok hızlı bir şekilde okside ederek öldürmeye başlar .
 • Tedavi amaçlı kullanıldığında , doğru tedavi şekillerinde ve dozlarında 48 saat içerisinde bütün patojenleri öldürerek olumsuz etkilerini yokeder.
 • Koruma amaçlı kullanıldığında çeşitli yollar ile vücuda enfekte olan patojenlerin üremesine müsaade etmeden yokeder.
 • Toksite ve tahriş etkisi yoktur , tamamen organiktir.
 • Yapılan çalışmalarda , enfekte olmuş bütün patojenleri öldürdüğü , patojenlerden kalan artıkların vücuttan atılırken aynı patojenlere karşı savunma mekanizmasının devreye girerek aktif olduğu gözlemlenmiştir.
 • Stabil olması ( Klasik ozon O3 sıvılarında bu mümkün değildir ) , tedavi esnasında uygun dozajlama yapılabilmesine olanak sağlar .

UB 20 O8 Aktif Oksijen Tedavisi

Başta tüm solunum yolu enfeksiyonlarında olmak üzere , birçok hastalıkta yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Kanserden, Diabete, Hepatit’den, AIDS’e, Kronik Yorgunluktan Stress’e, Antiagin’ten Kozmetiğe kadar yüzlerce hastalıkta uygulanabilir . UB 20 O8 aktif oksijen vücutta hastalıklara yol açan mikroorganizmaları ve toksinleri yok ederek vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Vücutta oksijenasyon azlığı sağlığımızın bozulmasında etkili olan en önemli faktördür. İşte bu tedavi yöntemi, mikro dokuda bozulmuş olan oksijen dengesinin yeniden düzenlenmesini de sağlaması açısından ayrıca çok önemlidir.